Adresslista till VänRankor finns här som .pdf (lösenordsskyddad)

VänRankan - en sammanslutning av personer som varit/är anställda inom Rank Xerox/Xerox. .
VänRankans uppgift är att genom olika aktiviteter hålla kontakten levande

Startsida - Om VänRankan - Stadgar - -Prot Årsmöte 2004 - Protokoll Årsmöte 2005 - Protokoll Årsmöte 2006 - Registerhållare - Några bilder från festen 2001 - Från vårfesten 2005

Denna sida ' reviderades senast 2016-04-28 16:45