VänRankan"... och ha roligt
under tiden ... "

... som t.ex. vid lanseringen
av Xerox 4000

prel
år 1972
Några bilder inför resan dit

x


för mer än 60 år sedan - 1385 ...

Lite andra doningar idag
kolla exempelvis den här nylanserade:


the Xerox
Brenva™ HD Production Inkjet Press
(tryck här eller på bilden för demo)


Årsmötet uppskjutet till 2021 !
Som tidigare meddelats har styrelsen beslutat att:
Årsmöte 2020 slås ihop med årsmöte 2021 och
senareläggs till hösten.

Preliminärt datum för Årsmötet - torsdag 2 september.
Efter nästa styrelsemöte 10 juni hoppas vi kunna ge definitivt besked
om datum. plats och program.

Vi ska i alla fall träffas i en god miljö i Stockholm, med en gemensam ”långlunch” med start tidig eftermiddag.

De medlemmar som har betalat årsavgift 100 kronor för 2020 samt 100 kronor för 2021 erlägger ingen avgift för lunchen. De som redan förra året hann betala för den inställda lunchen får naturligtvis göra avdrag för detta.
(Beräknad totalkostnad för årsmöteslunchen är cirka 350 kronor. VänRankan kommer att betala mellanskillnaden.)

Boka redan nu, och vi ser fram emot att träffas igen!. För Du kommer väl?

Betalning sker till vår Kassör, Bengt Tedenmyr, bengt.tedenmyr@gmail.com
Plusgiro 262065-6


Gamla bilder (Facebook-album m.m.)

Fotogallerier

länkar till album och företagsinformation
bl.a. Rank Xerox, Xerox och VänRankans
sammankomster

"Rank Xerox god morgon"
Information för och om anställda - 1970
(pdf 3,5 MB)

RX HK, Hemvärnsgatan 9 (.pdf 2,6 MB)Vi är många - men vi vill ha fler medlemmar i VänRankan!
Återknyt bekantskapen.
Det är enkelt, skicka medlemsinfo
tillsammans med en årsavgift (för 2020) storlek 100:-
till vår kassör
bengt.tedenmyr@gmail.com
plusgiro 26 20 65 - 6
Bengt Tedenmyr, Kastargränd 3, 178 36 Ekerö

Då får du till att börja med login-koden till en medlemslista med kontaktadresser,
och sedan håller vi kontakten, informerar, träffas ...
(Årsavgift är nu återinförd - men återbetalas
som "rabatt" vid årsmötesmiddagen ...
)
.............................................................

Adresslista till VänRankorna
Medlemmar som gett samtycke till registrering
enligt GDPR finns i registret.


Stöd vår registerhållare - anmäl adressändringar
till Bengt T.!


*) Denna sida reviderades senast 2021-02-09
Info-Resurs Anders Selander
träffa oss på Facebook !

_________________________


Xerox - 75 år på 75 sekunder
- se en film som blixtbelyser en unik företagshistoria -

_________________________

- Har du varit på firmafest, sa du?
- Ja på Xerox ...
- Men Du slutade ju där för mer än 30
sedan!
- OCH ???

_________________________